Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
31 lat historii ADR
30 lat historii ADR
 
 

Twórca wynalazków ADR

Stanisław Wosiński

Dr inż. Stanisław Wosiński w drodze powrotnej z trofeami z wystawy.......... w Pittsburgu (USA, 2001).

   

Dr inż. Stanisław Wosiński (ur. 1960), polski naukowiec, konstruktor, wynalazca. Absolwent Poli- techniki Poznańskiej w dziedzinie tworzyw sztucznych. Przez wiele lat zajmował się badaniami własności dielektrycznych ceramiki. Doktoryzował się z nauk technicznych w zakresie inżynieria materiałowa. Tematem rozprawy doktorskiej był "Wpływ składu i warunków wytwarzania kompozytów ceramicznych oraz polimerowych na zdolność ekranowania przemiennego pola elektrycznego." Od wielu lat prowadzi badania nad właściwościami wody oraz materiałami nanokompozytowymi zawierającymi wodę. Wynalazł nowy rodzaj ekranów pola elektrycznego ekranującego w zakresie niskich częstotliwości, gdzie ekranowanie zachodzi dzięki dużej stratności dielektrycznej materiału. Oprócz prowadzonej firmy ADR Technology, zajmującej się opracowaniem pasmowo  zaporowych ekranów pól elektromagnetycznych wysokich częstotliwości, jest też związany naukowo z Politechniką Poznańską w projekcie budowy urządzenia medycznego obrazo- wania EPR.

Zdobywca wielu nagród m.in.: Złotego Medalu na wystawie wynalazków BRUSSELS EUREKA'98, Złotej Statuetki Instytutu Wspólnoty Europejskiej Dla Promocji Przedsięwzięć Handlowych, medalu Marii Curie-Skłodowskiej przyznanego w setną rocznicę okrycia polonu i radu, złoty, srebrny i brązowy medal na wystawie INPEX 2001 Pittsburgh, PA, USA,  odznaczony złotym i srebrnym medalem na XV Światowym Zjeździe Geniuszy w Tokio (2001) oraz złoty medal na Światowej Wystawie Wynalazczości w Genewie z dziedziny Ochrona Środowiska  Energie (2011).

Jest autorem kilku światowych zgłoszeń patentowych:

  • Zgłoszenie patentowe PL302326 (A1) Wosinski Stanislaw; Modular energy converting element.

  • Zgłoszenie patentowe PL320179 (A1) Wosinski Stanislaw; Energetic stimulator.

  • Zgłoszenie patentowe PL336549 (A1) Wosinski Stanislaw; Energy stimulator.

  • Zgłoszenie patentowe WO2010093270 (A1) Wosinski Stanislaw; Solution for impregnation of materials shielding low-frequency electric field and the shielding material.

  • Zgłoszenie patentowe WO2007113271 (A2) Sakowsky Jon; Wosinski Stanislaw Adrian; The band to measure the parameters of human body and the system to analyze the parameters of a human body.

  • Zgłoszenie patentowe WO2007099106 (A1) Sakowsky Jon; Wosinski Stanislaw Adrian; Liquid treatment device, ceramic material for the liquid treatment and liquid treatment method.


 

31 lat historii ADR
 
 

1993

Rozpoczęcie prac nad stymulatorem magnetycznym ADR-4.

       

Jednym z zagadnień fascynujących inż. Wosińskiego była woda. Wbrew pozorom jest ona bardzo skomplikowaną substancją o zadziwiających właściwościach. Przykładowo:

- jest jedynym związkiem występującym na naszej planecie we wszystkich trzech postaciach: gazowej, płynnej, stałej,

- jest jedyną substancją, która po schłodzeniu zwiększa swoją objętość (inne się kurczą),

- prezentuje różne anomalie, np. podgrzanie jej z temp. 3 stopni C wymaga znacznie więcej energii niż w in- nych zakresach temperatur,

- wykazuje wrażliwość na wpływy pól magnetycznych i elektrycznych, które zmieniają jej właściwości fizyczne, w tym strukturę.

Właśnie ta ostatnia cecha skłoniła inż. Wosińskiego do eksperymentów. W końcu nasze ciało w większości składa się z wody, a pola elektromagnetyczne otaczają nas coraz bardziej i z pewnością oddziałują zarówno na wodę w naszym ciele jak i tę, którą pijemy i spożywamy w pokarmach.

Ta myśl była początkiem pracy nad stymulatorem ADR-4, który za pomocą odpowiednio modulowanego stałego pola magnetycznego miał powodować korzystne zmiany w wodzie, zarówno tej zawartej w naszym ciele jak i tej w napojach i pokarmach.

 

.

.

.

.

.

.

.

ADR-4 woda

 

 

1996

Rozpoczęcie prac nad osobistym stymulatorem magnetycznym ADR Protect

 

       

Podczas prac nad ADR-4, jego wpływem na wodę, także tę zawartą w organizmie ludzkim oraz oddziaływania zmiennych pól elektromagnetycznych, powstała idea stworzenia małego stymulatora ADR Protect, który wspomagałby układ nerwowy, a poprzez niego cały organizm, w powracaniu do stanu równowagi po oddziaływaniu pól elektromagnetycznych. Idea była jak najbardziej na czasie – już niebawem każdy zacznie nosić przy sobie telefon komórkowy.

 

ADR Protect

1997

Powstaje pierwszy stymulator ADR-4

Powstaje pierwszy Stymulator ADR Protect

       

Po setkach testów inż Wosiński wytwarza specyficzną ceramikę, która zostaje użyta jako główny moduł dysku ADR-4. Po ostatecznym dopracowaniu materiałów, z których zbudowany jest ADR-4 (ceramiki ADR oraz magnesów neodymowych) oraz ADR Protect, rozpoczynają się badania wpływu urządzeń na wodę i organizmy żywe. Badania prowadzone są:

• na Akademii Medycznej w Poznaniu w Pracowni Radiofizycznej Zakładu Radiologii Ogólnej przez zespół pod kierownictwem dr Szczęsnego Górskiego:

- Wpływ stosowania stymulatora ADR-4 na czynność nerek,

- Termograficzne badania zmian ukrwienia obwodowego na dłoniach u osób z uogólnionymi zaburzeniami ukrwienia, stosujących urządzenie ADR-4,

- Termograficzne badania doraźnych zmian ukrwienia dłoni u osób z uogólnionymi zaburzeniami ukrwienia, stosujących urządzenie ADR Protect,

• na Akademii Wychowania Fizycznego, Katedra Fizjologii, Biochemii i Higieny, Zakład Higieny, zespół pod kierownictwem dr hab. Łucji Szczęśniak badano wpływ wody poddanej działaniu ADR-4 na szybkość regeneracji organizmu po wysiłku fizycznym,

• w Instytucie medycyny Pracy w Łodzi w Zakładzie Zagrożeń Fizycznych przez zespół kierowany przez dr hab. med. Mariolę Śliwińską-Kowalską badania dotyczyły utrzymywania przez stymulatory norm bezpieczeństwa,

• w firmie Trace Elements Inc., Dallas, Texas, USA – badano wpływ wody zmienionej przez ADR-4 na wspomożenie oczyszczania organizmu z metali ciężkich.

 

Wiemy już, że ADR-4 działa i jest bezpieczny. Nie wiemy jednak do końca... dlaczego działa. Bo same elementy magnetyczne nie dają pożą- danego efektu. W ADR-4 musi być coś, co sprawia, że uzyskujemy efekt leczniczy.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

...

.

.

.

.

.

.

.

.

 ADR-4 znak

1998

Stymulatory ADR-4 i ADR Protect zostają wprowadzone na rynek

       

 

Instytut Medycyny Pracy wystawia świadectwo bezpieczeństwa dla urządzenia ADR-4 na dopuszczalność pól magnetycznych.

 

 

Świadectwo bezpieczeństwa dla kontaktu z żywnością tworzywa wykorzystanego do obudowy ADR-4.

.

.

Wyniki badań wykonanych w firmie Trace Elements Inc., Dallas, Texas, USA, nad wpływem wody zmienionej przez ADR-4 na wspomożenie oczyszczania organizmu z metali ciężkich.

 

 

Wyniki badań wpływu wody poddanej wpływowi stymulatora ADR-4 na szybkość regeneracji organizmu po wysiłku fizycznym. Badania przeprowadzono na Akademii Wychowania Fizycznego, Katedra Fizjologii, Biochemii i Higieny, Zakład Higieny.

 

ADR-4 MEDYCYNA PRACYADR-4 tuvADR-4 metale

Sportowcy2

1998

Pierwsze trofea

       

 

Stymulatory ADR-4 i ADR Protect zostają zaprezentowane na 47. Światowym Salonie Innowacji Brussels Eureka (Bruksela, Belgia).

 

 

 

ADR-4 zdobywa Złoty Medal.

 

Technologia ADR użyta w stymulatorach ADR-4 i ADR Protect zdobywa Złotą Statuetkę – nagrodę specjalną przyznaną przez Instytut Wspólnoty Europejskiej dla Promocji Przedsięwzięć Handlowych.

.

.

.

W Polsce Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów przyznaje inż. Wosińskiemu Medal Marii Skłodowskiej–Curie za ADR-4 nadany z okazji jubileuszowej 100. rocznicy odkrycia polonu i radu.

 

.

 

 

bruxela statuetka

 

n

1999

Dalsze prace

       

W tym roku trwały dalsze prace nad próbą wyjaśnienia jak działa ADR-4.

Badania wykonane w Instytucie Chemii Przemysłowej potwierdzają, że w wodzie poddanej działaniu ADR-4 następuje zmiana napięcia powierzchniowego.


Na Akademii Medycznej w Poznaniu (Pracownia Radiofizyczna Zakładu Radiologii Ogólnej) zakończono badania kliniczne wpływu urządzenia ADR-4 u pacjentów z chorobą niedokrwienia kończyn  publikacja: Sz. Górski, S. Wosiński, R. Hausa; Termograficzne badania zmian ukrwienia obwodowego na dłoniach u osób z uogólnionymi zaburzeniami ukrwienia, stosujących urządzenie ADR-4; Lekarz Wojskowy, Suplement II (1999): 146-153;

Badanie zakończone wydaniem opinii dotyczącej korzystnego wpływu stosowania urządzenia ADR-4 na ukrwienie kończyn górnych.

 

 

 

 

Badano także jego wpływ na inne organizmy żywe, m.in. w Instytucie Rozwoju Mleczarstwa, gdzie prof. dr hab. Władysław Chojnowski badał wpływ stymulatora ADR-4 na proces fermentacji mlekowej stosowanej m.in. przy wytwarzaniu kefiru i jogurtu.

 

 

 

 

 

Instytut Medycyny Pracy wydaje świadectwo badania stymulatora ADR Protect na dopuszczalność pól magnetycznych.

 

 

 .

 

.

.

 

 

 

 

.

 

.

instytut mleczarstwa

.

.

 ADR PROTECT MEDYCYNA PRACY

1999

 

 

 

       

Kolejne nagrody i wyróżnienia:

.

ADR-4 zdobywa Srebrny Medal na 2. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków INNOWACJE w Gdyni.

 

 

 

 

 

Inż. Stanisław Wosiński otrzymuje Dyplom Uznania od Komitetu Badań Naukowych  za ADR-4.

.

.

.

.

Nadane zostaje także wyróżnienie od Prezesa Rady Ministrów Jerzego Buzka.

 

.

 i

 

ADR-4 KBM

 

innowacje buzek

1999

       

 

Promocją i sprzedażą produktów ADR zajmuje się Biomagnetica Polska. Ponieważ wynalazki ADR mają swoją genezę w wodzie, logo firmy przedstawia molekułę wody.

 

Biomagnetica logo

2000

       

Na Akademii Medycznej w Poznaniu (Pracownia Radiofizyczna Zakładu Radiologii Ogólnej) zakończono badania kliniczne wpływu urządzenia ADR-4 u pacjentów z zaburzeniami wydolności nerek. Wyniki wykazały w grupie osób stosujących przez jeden miesiąc urządzenia ADR-4 zgodnie z instrukcją, statystycznie istotne i korzystne zmiany objętości moczu wydalonego, diurezy, filtracji i wskaźniki wydalania hipuranu. Badania wskazują na korzystny wpływ stosowania ADR-4 na czynność nerek, upośledzonych według oceny wyjściowej S. Górski, S. Wosiński, W. Suwała, B. Grala; The Renocystographic Assessment of the effects of the ADR-4 energy stimulator on kidney functioning in persons with dysfunctional kidneys; sprawozdanie z badań klinicznych 2000;

 

 

ADR-4 uzyskuje Świadectwo Jakości Instytutu Leków (świadectwo dopuszczające urządzenie ADR-4 do użytku jako wyrób medyczny).

 

.

.

.

 .

.

.


ADR-4 instytut lekow

2000

Kolejne medale

       

Na 49. Światowym Salonie Innowacji Brussels Eureka (Bruksela, Belgia) wynalazki inż. Wosińskiego zdobywają:

 

 Złoty Medal dla ADR-4

 

.

 

 

 

 Złoty Medal dla ADR Protect

 

 

 

.

vf

 

b

2001

       

W Pracowni Immunologii Zakładu Ochrony Mikrofalowej WIHE (Wojskowego Instytutu Higieny i Epidemiologii) w Warszawie przeprowadzono badania wpływu urządzenia ADR Protect na rozwój i aktywność immunologiczną komórek immunokompetentnych. Opracowano sprawozdanie z wykonania projektu badawczego: Oddziaływanie pola magnetycznego generowanego przez stymulator ADR Protect na czynność ludzkich komórek immunokompetentnych in vitro. Zauważono bardzo korzystny wpływ ADR Protect na namnażanie się komórek odpornościowych. 

 

Na Akademii Medycznej w Poznaniu (Pracownia Radiofizyczna Zakładu Radiologii Ogólnej) zakończono badania kliniczne wpływu urządzenia ADR Protect: Termograficzne badania zmian ukrwienia dłoni u osób z uogólnionymi zaburzeniami ukrwienia, stosujących indywidualny stymulator energii ADR Protect.

 

 

.ADR WUM

.

.

2001

ADRy zdobywają kolejne trofea

       

 

Na 17. Światowych Targach Innowacji Technicznych INPEX 2001 (Pittsburg, USA) wynalazki ADR zdobywają:

.

.

 

Złoty Medal dla ADR Protect

w kategorii „Terapia”,

.

.

Srebrny Medal dla ADR-4

w kategorii „Terapia”,

.

.

Brązowy Medal dla ADR-4

w kategorii „Nauka”,

.

.

Grand Prix całej wystawy dla ADR-4.

.

 

15. Światowy Zjazd Geniuszy (Tokio, Japonia) to szczególna impreza, na którą można dostać się jedynie na zaproszenie, które wystosowuje specjalna komisja obserwująca zwycięskie wynalazki na światowych wystawach wynalazczości. Tutaj stymulatory inż. Wosińskiego zdobyły:

.

.

Złoty Medal dla ADR-4 w kategorii

„Dla ochrony zdrowia”,

.

.

.

.

Srebrny Medal dla ADR Protect w kategorii

„Dla Domu”.

 

..

...

.


d

c

c

.....vc

.

.......

 

 

 

....x

.....f

 

2002

Biomagnetica

       

Od tego roku promocją sprzedaży stymulatorów ADR zajmuje się wyłącznie firma Biomagnetica Polska, która dba o zapewnianie środków na badania i dalsze prace nad nowymi wynalazkami.

f

 

2002

       

ADR-4 i ADR Protect otrzymują niemiecki certyfikat poświadczający, że natężenia pola magnetycznego stymulatorów nie przekraczają wartości dopuszczalnych dla kontaktu z ciałem człowiek.

 

 

2003

       

Publikacja wyników badań klinicznych wpływu ADR Protect na pacjentów z zaburzeniami ukrwienia  S. Górski., S. Wosiński., B. Grala., K. Waliszewski., K. Kapecka; Termograficzne badania doraźnych zmian ukrwienia dłoni u osób z uogólnionymi zaburzeniami ukrwienia, stosujących urządzenie ADR Protect; Nowinki Lekarskie (2003) 72(3): 176-180.

.

.

W ADR System badano wpływ ADR Flow (pomniejszonej wersji ADR-4) na wodę w akwariach oraz środki ochrony roślin.

 

 

 

.

ADR Flow czytelnia

2005

       

Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej należało ponownie uzyskać certyfikaty urządzeń medycznych klasy I (poprzednie wystawiane przez Instytut Leków przestały obowiązywać). ADR-4 i ADR Protect otrzymują europejski znak CE.

ADR Protect CE 1ADR Protect CE 2

ADR-4 CE 1ADR-4 CE 2

 

 

2006

 

 

       

Ukazuje się publikacja badań wpływu urządzenia ADR-4 na wzrost tkanki roślinnej i zawartość metabolitów wtórnych po poddaniu pożywki wzrostowej poddanej działaniu urządzenia ADR-4 – publikacja: A. Królicka, R. Kartanowicz, S. A. Wosiński, A. Szpitter, M. Kamiński, E. Lojkowska; Induction of secondary metabolite production in transformed callus of Ammi majus L. Grown after electromagnetic treatment of the culture medium; Enzyme and Mikrobial Technology (2006) 39: 1386-1391;

 

 badanie ammi majus

2006

ADR-4 poznany

       

O ile działanie stymulatora ADR Protect jest już znane – wpływ pola magnetycznego na przywspółczulny układ nerwowy (odpowiada za przywracanie organizmu do równowagi) i uzyskiwany przez to efekt ogólnoustrojowy, to nadal nie jest jasne, jak działa ADR-4. Inż Wosiński prowadzi dalsze badania, które mają odpowiedzieć na to pytanie.

 


 ADR-4 pole2

ADR-4 pole3

Przestrzenny rozkład stałego pola magnetycznego nad dyskiem ADR-4.

Dysk wytwarza pole magnetyczne o natężeniu 20 gausów (2 militesle).

 

Z badań jednoznacznie wynika, że zastosowanie tylko dysku ceramicznego ADR lub tylko magnesów nie daje pożądanego efektu. Dopiero obydwa te elementy sprawiają, że woda ma nadane odpowiednie właściwości fizyczne.

 

Przełom w badaniach

Po wielu próbach okazuje się, że zastosowana w ADR-4 ceramika ADR – wcześniej uzyskana metodą setek prób i błędów ma niezwykłe właściwości. Ceramika ADR jest zdolna pochłaniać zmienne pola elektryczne o niskich częstotliwościach!

Oznacza to, że inż. Wosiński jako pierwszy na świecie stworzył materiał o takich właściwościach, do którego nie zostały użyte substancje przewodzące prąd (np. metale).

ceramika ADR

Ceramika ADR

 

Jak to możliwe, że ceramika ADR pochłania zmienne pola elektryczne?

Otóż ma ona bardzo specyficzną budowę (strukturę) - jej pory są ani za małe, ani za duże. W porach tych uwięzione są cząsteczki wody. Cząsteczka wody jest bipolarna, co oznacza, że z jednej strony ma biegun plusowy, z drugiej minusowy. Jeżeli cząsteczka taka znajdzie się w zmiennym polu elektrycznym, czyli takim, gdzie ciągle zmieniają się bieguny magnetyczne, zaczyna ona dostosowywać się do tych zmieniających się biegunów i ustawiać się swoimi biegunami stosownie do biegunów pola (przy polu zmiennym raz plusowym, raz minusowym). Oznacza to że cząsteczka wody zaczyna się poruszać (odwracać). To sprawia, że energia pola elektrycznego zamieniana jest na ruch wody, ruch ten powoduje tarcie, a tarcie powoduje wytwarzanie ciepła (mówimy tu o cieple na poziomie cząsteczkowym - nie jest ono wyczuwalne dla człowieka). 

W ten sposób pole elektryczne zamieniane jest na ruch.

Ponieważ pola elektryczne mają niekorzystny wpływ na wodę, ceramika ADR wykorzystana w dysku ADR-4 chroni stojącą na nim wodę przed takim wpływem. W ten sposób poznaliśmy odpowiedź na pytanie, dlaczego same elementy magnetyczne nie dają odpowiedniego efektu zmiany struktury wody. Ich działanie było zaburzane przez wpływ otaczających nas zaburzających pól elektrycznych.

 

Ostatecznie więc poznane zostało działanie ADR-4:

- elementy magnetyczne zmniejszają napięcie powierzchniowe wody, wzmacniają jej wiązania wodorowe oraz rozbijają duże skupiska cząsteczek, co ma duże znaczenie dla różnych procesów fizjologicznych oraz biochemicznych zachodzących w komórkach,

- dysk ceramiczny ekranuje (chroni) stojącą na ADR-4 wodę przed wpływem zmiennych pól elektrycznych, które powodują uginanie lub wręcz zrywanie wiązań wodorowych oraz zaburzają strukturę wody.

ADR-4 winogrona

Dysk ADR-4 przywraca wodzie naturalną postać zaburzaną obecnie przez obniżenie stałego pola magnetycznego ziemi (na przestrzeni ok 120 lat spadło ono o ok. 30%) oraz przez wzrost natężenia pól elektrycznych w naszych domach oraz innych miejscach, gdzie woda ma z nim kontakt (sklepy, przepompownie, itd.).

 

 

2006

Maty ADR

       

Odkrycie właściwości ceramiki ADR otworzyło możliwość stworzenia ekranów dielektryczncyh chroniących przez wpływami pól elektrycznych o niskich częstotliwościach, jakie otaczają nas w domu i pracy (pola takie wytwarzane są przez wszystkie urządzenia elektryczne podpięte do sieci, nawet wtedy, gdy są wyłączone).

W końcu jeżeli pola elektryczne zmienne działają niekorzystnie na wodę zawartą w napojach i pokarmach to działają tak samo na wodę zawartą w naszych ciałach.

Z początku wydawało się, że ekrany takie będą ciężkimi oraz grubymi płachtami ceramicznymi. Szybko okazało się, ze materiał stworzony przez inż Wosińskiego tak silnie pochłania wspomniane pola, że wystarczy napylić ceramikę ADR na płótno. Tak właśnie powstały Maty ADR do łóżek. Ku zdziwieniu naukowców maty te potrafią zniwelować silne pola, nawet o mocy ok. 2000 Voltów / metr, do poziomu prawie naturalnego, a z pewnością mieszczącego się w najostrzejszych normach bezpieczeństwa (do 3 V/m).

 

....Mata ADR

 Film o działaniu Mat ADR

 

2007 – 2008

Badania wpływu ADR-4 na rośliny

       

Korzystny wpływ ADR-4 na procesy rozwojowe roślin potwierdziły badania przeprowadzone na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu w latach 2007 – 2008.

W badaniach tych stwierdzono m.in. iż działanie ADR Flow (pomniejszony ADR-4) ma pozytywny wpływ na:

• zdolność i energię kiełkowania, zdrowotność nasion oraz siewek i wigor nasion
• szybkość kiełkowania nasion
• zwiększenie długości międzywęźli
• poprawę wyglądu i wybarwienia listowia
• zwiększenie zawartości chlorofilu
• wcześniejsze pojawienie się pąków kwiatostanowych
• zwiększenie liczby kwiatów w kwiatostanie
• zwiększenie długości pędów
• wzrost wartości użytkowej materiału rozmnożeniowego

 

 

 

uniwersytet przyrodniczy

2008        

Po dwóch latach badań, setkach testów i udoskonalaniu materiałów, na rynek wprowadzone są Maty ADR do łóżek oraz Mata ADR Eco.

mata adr eco mata adr lozko

 
2010        

Inż. Stanisław Wosiński obrania doktorat na Politechnice Poznańskiej. Tematem rozprawy doktorskiej był: "Wpływ składu i warunków wytwarzania kompozytów ceramicznych oraz polimerowych na zdolność ekranowania przemiennego pola elektrycznego." Naukowcy są zaskoczeni skutecznością działania cienkich Mat ADR, szczególnie, że są to maty dielektryczne (zbudowane z materiałów nieprzewodzących prądu).

 

 

Technologia ekranowania zostaje także objęta zgłoszeniem patentowym: Wosinski Stanislaw; Solution for impregnation of materials shielding low-frequency electric field and the shielding material WO2010/093270 A1

 

Dr inż. Wosiński zostaje także zatrudniony do pracy naukowej w projekcie pod tytułem „Opracowanie założeń badawczych oraz konstrukcyjnych prototypu nowego typu tomografu EPR do obrazowania komórek nowotworowych i miażdżycowych” w laboratorium EPR na Politechnice Poznańskiej. Dotyczył on opracowania oraz konstrukcji tomografu do obrazowania stężenia tlenu w organizmach żywych, przy zastosowaniu nowej techniki detekcji RS EPR (Rapid Scan Electron Paramagnetic Resonance). Technika ta umożliwi monitorowanie komórek nowotworowych oraz miażdżycowych w przestrzeni 3D w czasie kilku sekund. Technologia ADR została wykorzystana w urządzeniu w celu pochłaniania pól zakłócających.

 

 Ukazuje się publikacja wyników badań nad wpływem stałego pola magnetycznego oraz ekranowania pól elektromagnetycznych zmiennych na nasiona marchwi – Dorna H., Górski R., Szopińska D., Tylkowska K., Jurga J., Wosiński S., Tomczak M. (2010): Effects of a permanent magnetic field together with the shielding of an alternating electric field on carrot seed vigour and germination. Ecological Chemistry and Engineering, series S 17 (1): 53-61. Czasopismo indeksowane na Liście Filadelfijskiej If 0,615 

 

.

.

.

.

.

.

.Patent ekranowanie

.

.

.

.

.

.

.

 

 

badanie marchew

2011        

Silne właściwości ekranujące Maty ADR potwierdzone zostały przez Instytut Energetyki.

 

 

 

Udoskonalenie sposobu wytwarzania Mat ADR, które znacznie podwyższyło ich niezawodność oraz zmniejszyło koszt produkcji o ponad połowę.

Powstaje Mata ADR TEX – przeznaczona dla budownictwa, meblarstwa, wykańczania wnętrz, itp.

ADR TEX zastos

.

Instytut Energetyki
2011        

Maty ADR oraz Technologia ADR zostają zaprezentowane na Międzynarodowej Wystawie Wynalazczości Genewa 2011 (Szwajcaria IV 2011), gdzie zdobywają

.

Złoty Medal w kategorii „Ochrona Środowiska”.

.

.

Genewa 2

Dr inż. Wosiński odbiera gratulacje od Ambasadora Polski w Szwajcarii.

....

..

 

medal Genewa

2012        

W dniach 6-11 marca na zaproszenie NOT (Naczelna Organizacja Techniczna) oraz Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów uczestniczymy w wystawie „Giełda Wynalazków 2012” w Muzeum Techniki w PKiN. Wystawa pod patronatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Prezesa Urzędu Patentowego RP prezentuje polskie wynalazki, które zdobyły w minionym roku liczące się trofea na międzynarodowych wystawach wynalazczości.

 

Prezentowaną przez nas Matą TEX zainteresował się zarówno pan minister jak i przedstawiciele Instytutu Włókiennictwa, którzy ze zdumieniem obserwowali jak skutecznie cienka włóknina TEX pochłania silne pola elektryczne.

Kliknij na zdjęcie aby przejść na stronę z informacją o XIX Giełdzie Wynalazków.

Giełda wynalazkow 02

Ministra zaciekawiły maty chroniące przed polami elektrycznymi.

 

.gielda wynalazkow

2012

       

Rozpoczęcie prac nad ADR Primer – ekranem pól elektrycznych w formie płynnej (do gruntowania ścian, podłóg, do farb, itp.).

adr primer

 

Zakończenie badań efektywności oddziaływania urządzenia ADR-4 na wymiatanie rodników przez herbatę Roiboss zaparzaną na wodzie poddanej działaniu urządzenia ADR-4 – publikacja: S. Wosiński, J. Jurga, Z. Kruczyński, R. Górski, K. Sobieralski, M. Siwulski; ESR study of the radicalscavenging activity of red tea brewed from water treated with reverse osmotic ceramic composite filter; numeru 1 vol. 9 2012 Ecological Chemistry and Engineering S. (2012) 1(9): 47-54

Stwierdzono, że wpływ ADR-4 na wodę m.in. powoduje rozbijanie dużych skupisk cząsteczek wody (klasterów) na mniejsze, co pozwala wodzie głębiej wnikać w struktury liści herbaty i wydobywać więcej substancji działających przeciwutleniająco. Sprawia to, że herbata zaparzana na ADR-4 lepiej wymiata wolne rodniki (są one przyczyną przyśpieszania starzenia się komórek, deformacji DNA oraz powstawania nowotworów).

ADR-4 Herbatka

 

 ..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

 

.badanie roiboss

.

 

.

 

.

.

.

 

  

 

2012

 

       

Prace nad tomografem na Politechnice Poznańskiej wchodzą w fazę prototypu.

tomograf

foto: autor nieznany

Tomografy starego typu wymagają badania, które trwa kilkadziesiąt minut i podczas którego pacjent nie można się nawet poruszyć. Wytwarzają one także silne i szkodliwe dla zdrowia pola. Nowy tomograf ma skrócić czas badania z kilkudziesięciu minut do... kilku sekund! Co więcej ma on dawać obraz w trzech wymiarach.

 
2013        

Nowa publikacja: Kompozytowe ekrany pola elektrycznego ADR Technology – Ekspertyza technologiczna wpływu parametrów kompozytu na zakres częstotliwości ekranowania oraz przydatności do zastosowań technicznych

 

Trwa udoskonalanie ADR Primer i produkt przechodzi do fazy atestów.

 

Rozpoczynają się prace nad wytworzeniem przezroczystej folii ekranującej pola elektryczne (do naklejania na ekrany monitorów, szyby okienne, itp.)

.

Ekrany pól elektromagnetycznych ADR (Mata ADR, TEX) zostały wytypowane do konkursu „Polski Wynalazek 2013”.

polski wynalazek logo

 

 .

Ukazuje się publikacja związana z projektem nowego typu tomografu EPR do obrazowania komórek nowotworowych i miażdżycowych budowanego na Politechnice Poznańskiej z wykorzystaniem Technologii ADR – T. Czechowski, W. Chlewicki, M. Baranowski, K. Jurga, E. Szczesniak, M. Szostak,  P. Malinowski,  P. Kedzia, P. Szczepanik, P. Szulc, S. Wosinski,  W. Prukala, J. Jurga; The magnet system for rapid scan electron paramagnetic resonance imaging and spectroscopy; Concepts in Magnetic Resonance Part B: Magnetic Resonance Engineering (2013) 43 (1):22-31.

 

 ..Ekspertyza ADR Technology

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

..

.

.

.

.

.

 

publikacja termograf

 

2014        

Zakończenie prac nad projektem nowatorskiego tomografu. Do tej pory badanie tomograficzne trwa min. 20 min, jest uciążliwe dla pacjenta (musi być przez cały czas nieruchomo – poruszenie się powoduje deformację obrazu i często potrzebę powtórzenia badania) oraz ma ono niekorzystny wpływ na zdrowie (silne i długotrwałe oddziaływanie pól elektromagnetycznych). Nowoczesny polski tomograf pozwala na badanie wykonane w ok. 3 sekundy! To znacząco poprawia komfort badania, minimalizuje ekspozycję pacjenta na wpływy pól oraz daje znacznie bardziej dokładne wyniki badań.

Kliknij na zdjęcie by otworzyć stronę projektu.

termograf zespol

Zespół tworzący nowatorski tomograf: od lewej stoją: dr inż. Wojciech Chlewicki, dr inż. Stanisław Wosiński, dr Tomasz Czechowskidr inż. Marek Szostak, dr Mikołaj Baranowski, Pan Paweł Malinowski, mgr inż. Piotr Szczepanik, dr hab. Wiesław Prukała. Od lewej siedzą: mgr inż. Piotr Kędziaprof. dr hab. Jan Jurga, prof. dr hab. Kazimierz Jurga, prof. dr hab.  Eugeniusz Szcześniak oraz Pani inż. Małgorzata Pacholczak oraz, nieobecny na powyższym zdjęciu, mgr Piotr Szulc.

 

Kolejna publikacja związana z projektem nowego typu tomografu EPR do obrazowania komórek nowotworowych i miażdżycowych – T. Czechowski, W. Chlewicki, M. Baranowski, K. Jurga, P. Szczepanik,  P. Szulc, P. Kedzia, M. Szostak ,  P. Malinowski,  S. Wosinski, W. Prukala, J. Jurga; Two-dimensional spectral-spatial EPR imaging with the rapid scan and modulated magnetic field gradient. J. Magn. Reson. (2014) 243:1-

 

.

.

.

..

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

publikacja termograf

             
2016        

Po długich miesiącach badań i testów technicznych, do sprzedaży trafia farba ekranująca pola elektromagnetyczne. Teraz każdy może zabezpieczyć dowolne pomieszczenie przed wpływami pól o niskich częstotliwościach po bardzo przystępnej cenie (jest ona porównywalna z cenami farb ze "średniej półki" cenowej).

Z boku link to sklepu internetowego, gdzie można nabyć farbę, a poniżej wywiad z dr. Wosińskim, twórcą technologii ADR, użytej do produkcji tej farby ekranującej.

2017        

Rozpoczynają się prace nad matami-zasłonami, które będą zdolne chronić zarówno przed polami o niskich jak i wysokich częstotliwościach (wi-fi, fale radiowe), które umożliwią ekranowanie pomieszczeń, szczególnie sypialni.

 

Wyniki osiągnięte w hodowlach krów (zwiększenie ilości uzyskiwanego mleka i poprawa jego parametrów) i duże zainteresowanie ich właścicieli sprawiają, że powracamy do wytwarzania ADR High Flow - wysokoprzepływowych urządzeń do zmiany właściwości fizycznych wody.

 
2018        

W Instytucie Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk powstaje raport z badań nad ADR TEX - włókniną używaną m.in. w ekranie ADR PAD i ADR TEX Mata.

Raport jest w języku angielskim.

ADR TEX Raport Instytut Fizyki Molekularnej PAN
         

Wprowadzamy na rynek ADR PAD - pierwszy produkt, który pozwala ekranować zarówno pola o niskich jak i wysokich częstotliwościach (wi-fi, fale radiowe).

ADR PAD
2019        

Wprowadzamy na rynek ADR TEX Mata - ekran pól elektrycznych o niskich częstotliwościach oraz elektromagnetycznych o wysokich częstotliwościach (wi-fi, GSM, fale radiowe).

ADR TEX Mata
2022        

Badania wykazały, że farba NoEM ma niezwykłą właściwość - unieszkodliwia wirusy w stopniu niespotykanym do tej pory w tego typu produktach!

Więcej informacji - kliknij na zdjęcie.

2023        

Wprowadzenie do sprzedaży ADR Sol - proszku do impregnowania tkanin, dzięki czemu mają one właściwości chroniące przed wpływami pól elektromagnetycznych. Teraz twoje ubranie, pościel czy zasłony mogą chronić przed wpływami takich pól.

ADR Sol
Produkt dnia
Mata Chair  35 x 35 cm
Mata Chair 35 x 35 cm

198,00 zł

szt.
ADR TEX L - 100 x 200 cm
ADR TEX L - 100 x 200 cm

294,00 zł

szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl